„Slovanské nebe“ Romana Lubkivského a jeho „česká čtvrť“

Pražské působení básníka a překladatele Romana Lubkivského (1941–2015) v diplomatických službách Ukrajiny v letech 1992–1995 si my starší dobře pamatujeme a v dobrém na ně vzpomínáme. Tehdy jsme ale neznali podání o vzniku velvyslancova příjmení. Bylo prý kdysi odvozeno od Lupkovského průsmyku, propojujícího u Medzilaborců východní část Slovenska a Polska.

Básnická vzpomínka na zrod ukrajinského velvyslanectví v Praze

V jedné z posledních sbírek lvovského básníka a překladatele Romana Lubkivského (1941–2015) najdeme pozoruhodnou báseň z roku 2011. Týká se počátku činnosti ukrajinského zastupitelského úřadu v Praze. Autor zde vzpomněl po téměř dvaceti letech na začátek svého diplomatického působení v Praze.

Nový velvyslanec Ukrajiny v ČR nastoupil do funkce

Zastupitelský úřad Ukrajiny v České republice oslaví za několik měsíců čtvrtstoletí své existence. Lze se přít o to, nakolik úspěšně se po celou tuto dobu vyvíjela jeho činnost. Faktem zůstává, že nyní se možná otevírá další etapa historie tohoto úřadu. Nový velvyslanec Jevhen Perebyjnis odevzdal 15. 3. pověřovací listiny prezidentu Zemanovi.

Maličkost k česko-ukrajinským vztahům z r. 1991

Do historie patří i dokumenty, které nesehrály žádnou významnou úlohu. Patří k nim i ten, který je publikován níže. Ukazuje, že Ukrajinci České republiky v polovině léta r. 1991 přemýšleli o potřebě navázání přímých kontaktů tehdy ještě existujícího Československa s Ukrajinou. Dnes vnímáme česko-ukrajinské vztahy jako samozřejmost a čekáme tedy na příjezd nového ukrajinského velvyslance, před čtvrtstoletím však byla situace ještě podstatně odlišná.

Monografie o vůdci ukrajinského disentu

Jména činitelů ukrajinské politiky 90. let 19. století jsou dnes většinou zapomenuta. Mezi několika jednotlivci, pro které podobná charakteristika neplatí, vystupuje výrazně do popředí dlouholetý disident a poté nejznámější opoziční činitel Vjačeslav Čornovil.

V Praze o básníkovi a velvyslanci Ukrajiny Romanu Lubkivském

Ve čtvrtek 24. listopadu se nevelká zasedací síň pražské Národní knihovny téměř zcela zaplnila návštěvníky. Z větší části se jednalo o Ukrajince, přítomen byl však i ředitel Slovanské knihovny a několik ukrajinistů české národnosti. Nechyběl Zynovij Hošovskyj, vykonávající dočasně funkci velvyslance Ukrajiny v ČR, který shromážděné pozdravil, přišli ale také ti bývalí pracovníci velvyslanectví, kteří dnes žijí v České republice.