Příručka pro boj s mýty o sovětsko-německé válce

Pro ukrajinské prostředí je od přelomu let 2013 a 2014 charakteristický mj. zápas o provedení dekomunizace spojený se snahou o zlomení nadvlády rusko-sovětského výkladu ukrajinských dějin. Velkou roli hraje v této souvislosti samozřejmě interpretace událostí druhé světové války a role Ukrajiny v tomto konfliktu, především v rámci událostí na východní frontě.