Místo Mistra Jana Husa v ukrajinské tradici

Žádná z ukrajinských církví (kromě nepříliš početných protestantských skupin) nevyzdvihla na svůj štít velkého českého reformátora počátku 15. století. Přesto lze říci, že životní úděl Mistra Jana Husa zůstává v ukrajinském povědomí živý. Zasloužilo se o to jediné literární dílo – básnická poema Tarase Ševčenka, sepsaná v roce 1845.

Pražský Ševčenkův den a Ševčenkův pomník

Básník Taras Ševčenko je pro každého Ukrajince klíčovou, velmi složitou osobností, která není ukotvena jen v historii, ale mluví i k současnosti své země. Jednu z příležitostí k připomínání Ševčenkova osudu a díla dává den básníkova narození, 9. březen. V Praze bývá taková vzpomínka v poslední době spjata se smíchovským náměstím Kinských.

Letošní laureáti státní ceny Ukrajiny

Státní či národní ceny za významná umělecká díla jsou udělovány v mnoha zemích a vyznačují se rozdílnou mírou prestižnosti. Snad se dá říci, že Ukrajina patří mezi státy, kde si toto vyznamenání udrželo určitý zvuk i lesk. Dnes už má cena, pojmenovaná v době svého vzniku po Tarasu Ševčenkovi, tradici delší než šedesát let.

Vzývání Ševčenka a Masaryka – a co dál?

„Vzájemná úcta a pocit důstojnosti spojují dva slovanské národy. Češi vždy cítili vzájemnost (sounáležitost) s Ukrajinci, protože po tisíce let /!/ vztahů mezi námi nebyly násilné střety nebo konflikty,“ píše autorka a redaktorka v úvodu knížky, kterým by nepochybně ráda tuto vizi prohloubila.

Nejen o ukrajinském provedení Havlovy Asanace

V roce 2016 se vzpomínalo na Václava Havla dvakrát – u příležitosti nedožitých osmdesátin a koncem roku, kdy uplynulo pět let od jeho smrti. Ve výroční den, 18. prosince, zařadila Česká televize do večerního programu stanice Art dokumentární film Josefa Abrháma (mladšího) Asanace v modrožluté.