Lvovská „Oselja“ a její práce s bezdomovci

O existenci bezdomovců ví u nás nepochybně úplně každý, detaily týkající se tohoto sociálního jevu zná naopak málokdo. To platí i v případě organizací a iniciativ, které se pokoušejí řešit problémy, spojené s příslušným fenoménem. Ten je dnes přítomen snad v kterékoli světové zemi.

Moje první cesta na Ukrajinu

Po několikaleté práci na svém rodokmenu jsem dospěla do bodu, kdy se zdálo, že další předky již nenaleznu. Nechala jsem si proto k narozeninám vytisknout variantu obrazu, kterou jsem považovala a definitivní. Mrzelo mě však, že na něm chybí větev celá předků mé milované babičky Bohumily Mrázové. Vzhledem k tomu, že babiččin otec, Nikolaj Kurč, odešel v sedmnácti letech ze své rodné vesnice ležící na dnešním území Ukrajiny bojovat za Rakousko-Uhersko do první světové války, znala jsem jen jména a příjmení jeho rodičů.

Zkušenosti z cest po Ukrajině: Doprava na Ukrajinu

Abyste si dovolenou na Ukrajině užili, musíte si vybrat vhodný způsob dopravy. Kromě lodi a metra jezdí z Čech na Ukrajinu všechny druhy dopravních prostředků včetně vlakového (kombinovaného) spojení, kterému říkám tramvaj.

Jedna z ukrajinských ztrát roku 2017: Larysa Krušelnycka

Povinností každého národa je neustále provádět „inventarizaci“ svého duchovního bohatství. Patří sem také přehled o významných osobnostech. Tento úkol je zvlášť důležitý v případě Ukrajiny. Rozsah ztrát duchovních hodnot i jejich nositelů zde totiž dosáhl ve dvacátém století katastrofických rozměrů.

Navštívit Wrocław a uvidět Lvov…

Jestliže se do slezské Wrocławi (Vratislavi) vydá z Prahy ukrajinista, přesune se, přeženeme-li to, jen z jednoho města s ukrajinskými stopami do jiného, trochu na sever. Projevy současné přítomnosti Ukrajinců se opravdu příliš neliší, byť cesty k tomuto stavu byly v případě obou měst různé.

Ulicemi Odesy za kovoliteckými památkami

Poznávat Ukrajinu je někdy nezbytné prostřednictvím fotografických publikací různého druhu. Posloužit může i kniha o poezii kovových mříží (nikoli vězeňských) v přístavu Odesa. Fotografie části z nich zdobí ve zmenšené podobě i přední a zadní stranu vazby, byla kupodivu vydána v polském Lublinu.

Jedna z tváří Lvova ve fotografiích

Knih o Lvově zatím v češtině není přehršel, ba nemáme téměř žádnou – jako by to neplatilo v případě kteréhokoli dalšího a srovnatelného ukrajinského města. První vlaštovkou se stává svérázné album básníka a fotografa Igora Malijevského vydané zřejmě za spoluúčasti Českých center, hlavně kyjevského.

Svědectví o likvidaci ostatků generála Romana Šuchevyče, velitele UPA (K 65. výročí jeho smrti)

Oleksandr Boldin (nar. 1915)  byl v roce 1998 vyzván k podání svědectví jiným bývalým pracovníkem orgánů státní bezpečnosti na území Ukrajiny, aby vyjasnil celou záležitost a jeho vzpomínky byly zaznamenány písemně v roce 2004. Čteme v nich následující údaje: