Cyklus vzpomínek malíře Jiřího Sopka

V cyklu Osudy připravovaném rozhlasovou stanicí Vltava začal 5. 12. cyklus vzpomínek malíře Jiřího Sopka. V první části Sopko mluvil o pobytu svých rodičů v Podkarpatské Rusi, kde on sám se na počátku r. 1942 narodil – rodina opustila toto území až po příchodu Rudé armády. Na téže stanice odpověděl v pořadu Mozaika historik Jan Rychlík na otázky T. Piláta týkající se knihy manželů Rychlíkových o meziválečném Podkarpatsku.

Ještě jednou o srpnovém Užhorodu, Verchovyně atd.

Vracím se k zakarpatskému tématu z minulého čísla. Čtenářka, se kterou jsem měl možnost mluvit, byla také přítomna na cestě, která tam stručně popsána. Zdá se mi, že nebude ke škodě dát slovo i ženskému pohledu na některé současné reálie. Mou partnerkou pro rozhovor (ukrajinsky „spivrozmovnycí“) byla v tomto případě o dva roky mladší klavíristka a učitelka hudby, pražská rodačka.

Kdy jsi byla na Podkarpatsku minule? V čem lze vidět hlavní rozdíl k lepšímu či horšímu?