Drobničky v červnu 2024

Dvojí procházka někdejším uprchlickým táborem v Chocni

Choceň je od poloviny 19. století spojena nejstarší českou železniční tratí s Olomoucí a Prahou. Mimo jiné proto se toto malé městečko stalo na podzim r. 1914 lokalitou, u které byl rychle vybudován největší tábor pro válečné uprchlíky. Všichni pocházeli z východních zemí rakousko-uherské monarchie, především z Haliče. Baráková kolonie určená pro 20 000 osob existovala v blízkosti pětitisícové Chocně přes tři roky.

Netradiční kapitolky o Gruzii (7): Dvě ztracené nezávislosti

Jedním z vrcholů naší loňské výpravy do Gruzie byl pobyt v hlavním městě Tbilisi. Byl bohužel dost krátký a neumožnil nám seznámit se s památkami města a jeho současným životem dostatečně důkladně. Také tato metropole, protínaná řekou Kurou, totiž nabízí mnoho zajímavého a dochované památky i některé novostavby poskytují pestré a zajímavé dojmy.