Kurovský, slovenský, český i světový ukrajinista Mykola Mušynka

Jen pro upřesnění: Mykola Mušynka je v češtině i slovenštině Mikulášem Mušinkou a Kuriv či Kurov je vesnice v bardejovském okrese na severovýchodním Slovensku. Většina starší generační vrstvy ukrajinské inteligence Prešovska vzešla z vesnic, rozložených v dlouhém, různě širokém pásu od východní části Spiše až po současnou slovensko-ukrajinskou hranici.