Vyhlášení výsledků soutěže o „Nejhezčí reportáž z cest po Ukrajině“

1. ročník soutěže autorských reportáží z cest po Ukrajině dospěl ke svému konci. Než ale definitivně sdělíme jména oceněných, podívejme se trochu podrobněji na soutěž jako takovou i na kritéria, podle nichž jsme jednotlivé texty posuzovali, a důvody, které vedly k závěrečným verdiktům.

Především šlo o vůbec první autorskou soutěž, kterou naše poměrně mladé médium vypsalo. Cílem bylo přiblížit Ukrajinu českým čtenářům očima jejich soukmenovců, nezaujatě, nebo možná i zaujatě, avšak co nejobjektivněji a nejzajímavěji. Zcela záměrně jsme proto zadání soutěže postavili velmi obecně a snažili se autory co nejméně omezovat jak v tématice, tak i v rozsahu. Dodané texty však popřely všechny naše předpoklady o tom, že podle marketingových pouček lidé nejenom neradi čtou, ale také neradi píší. Rozsah některých textů mnohokrát předčil všechna naše očekávání a někteří z autorů dokonce slibují, k naší velké radosti, že v psaní budou ještě pokračovat.

Souteř ilustracePři vyhlašování soutěže jsme zdůrazňovali, že nejde o soutěž literární a od autorů neočekáváme, že budou psát jako Čapek nebo Vančura. I tomto směru ale musíme všechny autory pochválit. Texty jsou napsané velice dobře, jsou svižné, autentické, a především velmi čtivé. Koneckonců budete mít možnost je posoudit sami. 

Pro komisi složenou z redaktorů My a Ukrajina byly hlavními hodnotícími kritérii obsah a přínos reportáže pro čtenáře, zajímavost a hloubka zpracování témat. Ta nás opravdu překvapila. Původně jsme čekali spíše zážitky z cest, neobvyklé situace, do nichž se Češi na Ukrajině mohli dostat, a způsoby, jak je vyřešili, zajímavé postřehy týkající se stravy, způsobu života a reálií obecně, ale především popisy a dojmy. Ukázalo se, že jsme uvažovali velmi, velmi povrchně. Samovolně tak vzniklo další kritérium, které bychom bez nadsázky mohli nazvat závažnost tématu. Jsme za to rádi.

Hodnocení opravdu nebylo jednoduché. Nakonec jsme zvolili bodový systém a v tajném hlasování každý z porotců přidělil svým favoritům příslušný počet bodů. Než se ale dostanu k vítěznému pořadí, bylo by fér říci něco o cenách pro vítěze. My a Ukrajina je poměrně mladé, nezávislé, samofinancující se médium a původní myšlenka, že bychom coby ceny pro vítěze pořídili zajímavé zájezdy na Ukrajinu, se ukázala být poměrně neschůdnou. Úspěšná nebyla ani jednání o sponzorování či reciprocitě za inzerci s několika cestovními agenturami, které zájezdy na Ukrajinu pořádají. Nakonec jsme se rozhodli pojmout ceny pro vítěze jako finanční příspěvek na jejich další cestování a poznávání Ukrajiny. Ocenění získávají finanční částku, kterou mohou prokazatelně použít pouze na zakoupení zájezdu, letenek nebo jízdenek, na ubytování na Ukrajině či na další, s cestováním na Ukrajinu související výdaje. Způsob předání i prokazování s každým domluvíme individuálně. A nyní již k výsledkům:

3. místo a částku 2 000 Kč získává Adam Čech za reportáž „Léto na Ukrajině“. Svižně a trochu rozevlátě vypráví o běžném i neběžném životě obyčejných lidí.

2. místo a částku 4 000 Kč získává autorská dvojice Soňa a Vlasta Pospíšilovy za obsáhlou trilogii o cestování po západní, střední a jižní Ukrajině. Přináší spoustu zajímavých informací, obrovské množství fotografií a hlavně mnoho dobrých rad pro všechny, kdo na Ukrajinu cestují nebo se tam chystají.

1. místo a částku 6 000 Kč získává Viktor Kozák za dvojici článků „Dva misjaci v Ukrajini“. Zajímavé, ucelené a do značné hloubky zpracované vyprávění o zážitcích lektora češtiny v Ivano-Frankivsku ocenila nejvyšším hodnocením většina porotců.

Vzhledem k tomu, že zdaleka ne všichni ocenění jsou z Prahy a okolí, místo a čas slavnostního předání cen po konsultaci s nimi upřesníme.

A na následující rok už opět připravujeme další podobnou autorskou soutěž.

(jer)

Rubriky