Ukrajinská povstalecká armáda varuje před kolaborací s Němci

Jsme sice teprve na počátku letošního roku, ale čeští (a moravští) komunisté poctivě sloužící svým východním pánům už stačili vyprodukovat mnoho dezinformací. Ze všech sil se navážejí do „banderovců“, o kterých sice mnoho mluví, ale pramálo vědí. Hlavně asi to, co jim kdysi sepsal jeden z jejich idolů – diplomaticko-vědecký velikán Bohuslav Chňoupek.

Proto jsem se v duchu nedávno vydaného článku Idu na vy rozhodl nabídnout soudruhům nezištnou pomoc. V podstatě se jedná o pomoc internacionální, protože já jsem Ukrajinec a oni specifičtí Češi. Nabízená pomoc by měla mít podobu dálkového doučovacího kroužku pro Filipovic stranu a všechny jinak zabarvené banderoználky. Nabízím jiné informace, než jsou ty stalinovsko-putinovsky zabarvené a zasmrádlé. 

Protože si ale nedělám velkou naději, že můj návrh dojde u soudruhů výrazné odezvy a že doučovací kroužek začne fungovat, nabízím příslušné informace především všem normálně myslícím, nedogmatickým lidem, kteří mají zájem se lépe orientovat v ukrajinské tematice.

Zcela nedávno jsme zde otiskli český překlad letáku Ukrajinské povstalecké armády, určeného volyňským Čechům. Dnes přichází na řadu jiný leták. Vydán byl v červnu 1943 a obrací se na volyňské Ukrajince. Na příkladu toho, co se odehrálo v jedné z obcí severní Volyně, dokládá skutečnost, že s německými okupanty je třeba bojovat. Obec Ďuksyn, o které je v letáku řeč, se nachází v dnešní Rivnenské oblasti a má přes 1300 obyvatel. Narodil se zde významný představitel ukrajinského odboje a významný grafik Nil Chasevyč (1905–1952), který zahynul, když sovětské trestní jednotky odhalily povstalecký bunkr.

Leták UPA 1943 Ukrajinští povstalci, kteří reprezentovali většinu volyňského obyvatelstva, zde o sobě vydávají pozoruhodné svědectví. Ti, kdo byli podle názoru komunistů odjakživa kolaboranty s německou okupační mocí, zde hovoří úplně jinak. O příslušnících německých ozbrojených sil, přítomných na ukrajinském území, zde mluví jasně srozumitelným a jednoznačným jazykem, naplněným nesmiřitelným nepřátelstvím. Jak jinak ostatně mluvit o okupantech vlastní země. Jazyk odboje každého okupovaného národa je vůči okupantům nemilosrdný a druhá světová válka přináší dostatek dokladů z mnoha oblastí Evropy. Jazyk letáku je poplatný tehdejší životní zkušenosti a může z dnešního hlediska působit až extrémním dojmem. Ukrajinský pohrdlivý pojem „nimota“ překládám v daném případě českým expresivem „němčour“.

Ačkoli se tento leták Čechů netýkal, jeden jeho aspekt je zajímavý. Mám na mysli zmínku o revoluci národů, zotročených nejen nacismem, ale i stalinismem. Obyvatelé Volyně měli v tu dobu zažitou obojí okupaci (nemluvě o předchozím polském režimu, který vnímali rovněž ostře negativně). Češi zkušenost se stalinismem postrádali, ale dostihl je na jejich území také, byť ne v tak brutální podobě, kterou přichystal Ukrajincům a jiným národům Sovětského svazu.

 

 

Nikoli mlékem a chlebem, ale ohněm a střelbou

Jeden z obyvatel vsi Ďuksyn v okolí Kostopolu nechtěl při přepadu divokých němčourů utéci a zůstal ve svém domku. Jakmile k němu němčouři přišli, pohostil je mlékem a chlebem, aby ty barbary usmířil a aby oni jemu darovali život. Němčouři vypili mléko a snědli chleba, naivního vesničana však barbarským způsobem zavraždili – hodili ho zaživa do ohně.

Ať tento případ poučí každého, kdo ještě věří obludnému němčourství. Nevítejte je mlékem a chlebem, ale ohněm, vařící vodou, střelbou, kosami, sekyrami a vidlemi – vším, co se vám dostane do rukou. Bij, řež a trýzni holohlavé němčoury na každém kroku – všude, kde je potkáš. Ať se stane Ukrajina pro každého kata peklem, ve kterém musí zahynout stejně krutou smrtí, jakou oni připravují nám!

Smrt němčourům a všem jejich přisluhovačům!

Ať žije revoluce zotročených národů!

Ať žije Ukrajinská povstalecká armáda!

Ať žije Organizace ukrajinských nacionalistů!

Ukrajinská povstalecká armáda

V červnu 1943                                                                                       

(boz)

Rubriky