Festival ukrajinské alternativní kultury: film „Divocí holubi“

Celovečerní film „Divocí holubi“ (v originále „Pryputni“) jsme měli možnost vidět v Praze už koncem minulého roku – na týdenním festivalu nových ukrajinských filmů. Jeho letošní promítání proběhlo v žižkovském baru Žižkovšiška za poměrně malé účasti diváků, aspoň srovnáme-li s účastí na předchozí prezentaci projektu Ukraïner.

filmový plakát PryputniDěj filmu Pryputni je poměrně jednoduchý. Mladý, impulzivní taxikář Jura se rozchází s učitelkou Chrystynou, která se ho snažila kulturně i jazykově kultivovat, a čirou náhodou pak odváží dvě její sousedky z téže ubytovny na vesnici za jejich matkou a babičkou Zinou. Zatímco všechny tři ženy řeší různé rodinné a jiné problémy, je Jura zbit z iracionálních důvodů místním flinkem a alkoholikem, který navíc spálí jeho auto.

Český překlad názvu filmu je poněkud zavádějící. V angličtině je používáno titulu „The Strayed“, tedy Zbloudilí, pro verzi českou byl zvolen výše uvedený ornitologický název. Slovo „pryputeň“ sice v ukrajinštině opravdu znamená holuba doupňáka, zároveň však existuje poměrně velká vesnice Pryputni v Černihovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. Nemůžeme s jistotou tvrdit, že se příběh filmu odehrál právě tam, s Černihovskou oblastí je však spjat jednoznačně. V úvodu totiž vidíme záběry z významného, památkově cenného okresního města Nižyn a teprve odtud nás děj přenáší na okraj jedné vzdálenější, evidentně nevzkvétající vesnice. Její jméno není až tak důležité – v závěrečných titulcích se děkuje nejen správě města Nižyna, ale i vesnice Chomivka, také v Černihovské oblasti.

Pryputni-zastávka„Pryputni“, prvotina režiséra Arkadije Nepytaljuka, jsou z mého diváckého hlediska zajímavou sociogeografickou či sociokulturní, psychologickou, ale v neposlední řadě také jazykovědnou sondou. Snímek lze chápat jako svědectví o nezáviděníhodném stavu části vylidňujícího se ukrajinského venkova či o bezduchovním nebo bezduchém životě naprosté většiny hrdinů. Ona bezduchovnost je vyjádřena jazykem či mezijazykem, kterým téměř všichni hrdinové filmu hovoří.

Jedná se o tzv. suržyk – směsici ruštiny a ukrajinštiny, kde ruský podíl víceméně převládá. Domýšlíme-li celý problém, dojdeme k neradostnému závěru. Hovoří-li takto podstatná část, ne-li většina, obyvatel Ukrajiny (pokud neupřednostňují přímo ruštinu), znamená to zásadní hrozbu všem snahám o ukrajinskou svébytnost. Z tohoto hlediska lze „tragikomedii ze života na půl cesty mezi městem a vesnicí“ chápat jako svědectví daleko závažnější. Hlavní hrdinové filmu – ti z města – se cítí být něčím vyšším, než obyvatelé vesnice – jeden z hlavních hrdinů, taxikář Jura, ji označuje termínem „hluchomaň“, což znamená zapadákov či díru.

baba Zina
Baba Zina

Jura i dvě ženy, které veze cestou necestou z Nižyna za selskou bábou Zinou, jsou však do značné míry sociálně vykořeněné osoby, které nevědí, kam vlastně patří, co chtějí a jak by toho měly dosáhnout. Do jejich světa patří mobily, automobilové přehrávače disků, hodinky s elektronickým budíkem, ale také ohavný zahradní trpaslík, který je vezen babičce na venkov jako „cenný“ dárek. Oproti tomu venkované (ve filmu poznáváme jen čtyři, z toho dva ne zcela normální) sice utkvěli silně ve svém selském prostředí, ale ono samotné je paradoxně také jaksi vykořeněné a působí dost beznadějně.Pryputni-matka a dcera

Z tohoto hlediska jsou všechny komické hádky mezi bábou Zinou a její dcerou i vnučkou projevem bezradnosti a nemíří vlastně odnikud nikam. Lze tu mluvit i o bezvýchodnosti situace lokalit tohoto typu a lidí z nich, kteří jsou zde představeni. Na vině je nedostatečná míra osvěty a kulturnosti, ale také absence řady institucí, které by řešily různé sociální problémy. Náprava situace bude jistě nesnadná.

To, že jazyková složka života hrdinů hrála z hlediska režiséra značný význam, dokazuje skutečnost, že film byl natočen na námět hry sociolingvisty a publicisty Romana Horbyka, kterého příslušné otázky výrazně zajímají a který použil v ukrajinském vědeckém světě poprvé termínu „jazyková schizofrenie“. Téměř všichni hrdinové filmu jsou touto ukrajinsko-rusko-suržykovou schizofrenií více či méně postiženi – výjimkou je jen učitelka Chrystyna, která se i se svými žáky mihne v počátečních scénách filmu, ale poté už zůstává mimo jeho děj. Máme tedy ve filmu ostrůvek ukrajinskojazyčnosti, nikde však není naznačeno, nakolik je tento fenomén nadán perspektivou dalšího růstu.

Pryputni-filmPokud je mi známo, takto byl v ukrajinském filmu předložen problém vůbec poprvé. To je kromě živého děje, zajímavě řešené hudební složky filmu a dobrých hereckých výkonů jedna z hlavních zásluh filmu „Pryputni“.

(boz)

Rubriky