Oleh Kryštopa po dvou letech v Praze

Krátce po svých čtyřicátinách přijel do Prahy k pracovnímu pobytu ukrajinský spisovatel a televizní novinář Oleh Kryštopa. Přivedl ho k nám záměr natočit pro pátý ukrajinský televizní kanál, kde pracuje s přestávkami od roku 2004, dokumentární film. Námět poskytl osobní příběh jednoho z meziválečných pražských Ukrajinců.

Kryštopa OlehV Česku je Kryštopa známý díky své knize „Ukrajina: masštab 1:1“ (Ukrajina v měřítku 1:1). Kniha, vydaná s datem 2013, byla prezentována v Kyjevě právě v závěru Euromajdanu a vloni se dočkala mírně doplněné reedice. Mezitím se v roce 2016 podařilo vydat její český překlad v nakladatelství Dokořán. Zasloužily se o to nemalou měrou finanční příspěvky mnoha Ukrajinců i Čechů. Bez této finanční spoluúčasti budoucích čtenářů by se vydání překladu neuskutečnilo.

Mnozí čtenáři našich stránek mají snad ještě v paměti prezentaci knihy, konanou před necelými dvěma roky v Knihovně Václava Havla. Už tehdy bylo zřejmé, že kniha nabídla zajímavý obraz různých míst celé země v době nedlouho před Euromajdanem a že je zobrazuje „bez pověr a iluzí“. Dá se říci, že se jednalo o pohled dosti nemilosrdný a pro leckoho ze čtenářů možná i bolavý. Bez ohledu na to se ani tento atraktivní titul nedočkal takové čtenářské a recenzní odezvy, jakou by bylo možno očekávat. Je to bohužel jeden z mnoha ukazatelů toho, jak málo Čechy zajímá Ukrajina, její osud i proměny, válka neválka.

Spisovatel si našel chvilku pro komorní setkání se skupinou zájemců o svou tvorbu na půdě ukrajinského velvyslanectví. Vyprávěl zde o několika svých nových knihách, které byly nedávno vydány. Pozornost jistě zaslouží jeho líčení poměrů v jeho rodném Ivano-Frankovsku v „lichých devadesátých letech“, které poznal z vlastní zkušenosti – v tomto západoukrajinském městě ostatně začala jeho novinářská dráha. Kryštopa je však už téměř patnáct let Kyjevanem, protože vede na Pátém, jak se běžně říká, pravidelný historický program Stroj času.

Kryštopa v knihovně Václava Havla
Oleh Kryštopa v Knihovně Václava Havla 25. 10. 2016.

Poté, co Kryštopa zkoumal památky na ukrajinskou emigraci z meziválečné doby v Polsku, vypravil se i do Prahy. Dostal typ na „ztraceného příbuzného“ a podařilo se mu dopátrat jak archivních pramenů o něm, tak i jeho více než osmdesátileté dcery. Film, který vznikne, bude věnován památce jednoho z důstojníků ukrajinské protibolševické armády, Epifanije Kaminského. Je to osoba téměř zapomenutá, patřila však mezi Olehemigranty s nejtrpčím osudem. V roce 1945 byl tento představitel emigrace zatčen, odvlečen do Sovětského svazu a odsouzen. Po odpykání „spravedlivého trestu“ nezískal povolení k návratu do Československa a zemřel zapomenut kdesi v jižní části Ukrajiny. Ani jeho dcera, která zůstala v Praze, neměla za poúnorových poměrů snadný život…

Je skoro neuvěřitelné, jak dokáže vedle přípravy filmových dokumentů ve velkém rozsahu pracovat nad knížkami. Snad tomu napomáhá spoluautorství několika dalších osob. Jak sám řekl, rád by co nejlépe skloubil formu beletristickou a dokumentaristickou. V každém případě se po několika výtiscích autorových knížek, které byly při setkání k dispozici, jen zaprášilo. O čtenáře tento autor nouzi nemá a nejspíš ani mít nebude.

(boz)

Rubriky