Stále znovu na východ – už od roku 2001

Sice „teprve“ patnáctý ročník, ale sedmnáct let vykonané práce – to je bilance tištěné verze časopisu Navýchod (nyní je čtvrtletníkem). Pochlubit se může více než šedesáti čísly a tedy stovkami příspěvků: o Ukrajině jich přitom pojednávalo opravdu poměrně dost. O časopise samém více povědí stránky www.navychod.cz nebo jeho FB stránky.

Psali jsme o Navýchodu hned po jeho obnovení a dnes můžeme referovat o prvním letošním čísle. Vyšlo nedávno a má dva opěrné body. Ukrajiny se týká šest příspěvků a výrazně je prezentována také Arménie – o ní, Ázerbájdžánu a dlouhodobě sporném Náhorním Karabachu pojednává pět textů. Celek doplňují dva materiály o Moldavsku s Podněstřím a článek o Turecku. Takováto skladba může překvapit, ale podíl Ukrajiny odpovídá současnému složení redakční rady. A konec konců: nevybojovala si vlastně Ukrajina, a to skutečně doslova, právo na tak výrazné zastoupení?

Navychod 2018-1Podívejme se podrobněji na ukrajinskou část nejnovějšího čísla. Stále aktuální a zajímavou problematiku sleduje V. Pucharev, jehož zaujal fenomén budování a likvidace pomníků na ukrajinském území od 19. do počátku 21. století. Řečeno fotografiemi: jde o cestu od klasicky pojatého sv. Vladimíra v kyjevském svahu nad Dněprem po současný kyjevský pomník modernizovaného sv. Jiří bojujícího s drakem. Ukrajinská pomníková tematika si zaslouží i nadále důkladnější pozornost a snad se v tomto směru uplatní i naše stránky.

Z obsahu dále zaujme rozhovor se spisovatelkou a ředitelkou Ukrajinského knižního institutu A. Levkovou, která nabízí převážně potěšující informace o rozvoji ukrajinské knižní produkce v posledních letech i o jejím postupném pronikání do evropských zemí. Nemalá pozornost je v rozhovoru věnována krymské tematice v ukrajinské literatuře a podpoře, které se v současné Ukrajině v rostoucím rozsahu dostává krymskotatarské literatuře – v Rusku je situace jiná…

Dva články si všímají ukrajinistických událostí, které se odehrály na pražské půdě na sklonku minulého roku. Dočíst se lze o odborném sympóziu, pořádaném na půdě Karlovy univerzity, a o první soutěži překladatelů z ukrajinštiny do češtiny. V obou případech byly po dohodě přetištěny materiály z našich stránek. S výše uvedeným sympoziem souvisí také text autobiografického zamyšlení současného českého Ukrajince – lékaře Rodiona Schwarze (Švarce). Tento jeho text byl s několika fotografickými portréty pana doktora prezentován v rámci výstavy UkraJINÁ, konané také na sklonku minulého roku na schodišti FF UK. V budoucnu nabídne Navýchod místo jiným textům českých Ukrajinců z této výstavy.

Krásnou literaturu zastupuje v tomto čísle časopisu překlad povídky Iryny Cilyk Sněhová koule – právě ten, který zvítězil v zmíněné překladatelské soutěži. Opačný geografický směr ve vztazích příslušníků obou národů zastupuje bohemistka Kristýna Montágová. Ta stručně rekapituluje své zážitky ze čtvrt roku trvajícího lektorského pobytu v Ivano-Frankivsku. Připojuje i texty čtyř vlastních básní v českém originále i v překladech do ukrajinštiny od svých studentů.

Spektru příspěvků, týkajících se v tomto čísle časopisu Ukrajiny, tedy rozhodně neupřeme pestrost. Redakční radě přejeme do příštích čtvrtletí (a ať jich je co nejvíc!) hodně nových zajímavých materiálů, ze kterých by mohla vybírat, a ještě více snad rostoucí podporu ze strany čtenářské veřejnosti – bez té se ani Navýchod neobejde.

(boz)

Rubriky