Hračky pro dětskou radost z městečka Javoriv

Natalija Kosyk – Lesja Bilska: Javorivska zabavka

Velikonoce jsou mimo jiné jedním ze svátků dětí všeho věku. Hračky všeho druhu mohou být v permanenci a „v práci“ ve větším rozsahu než ve všedních dnech. V této souvislosti se hodí vzpomenout i hraček po domácku vyrobených. V Ukrajině jejich popularita snad ještě nebyla zcela převrstvena hračkami dovezenými z Číny…

hračky JavorivV západní Ukrajině patřil k centrům výroby hraček Javoriv, který dnes leží nedaleko od ukrajinsko-polské hranice a do značné míry ztratil kontakt se svým západním zázemím. Kdysi se jednalo o typické haličské ukrajinsko-polsko-židovské městečko. Posuzovaná knížka se nezabývá celou jeho historií, ale jen místní výrobou hraček, jejíž tradice sahá snad až do 17. století. Javorivské hračky byly a jsou vyráběny z měkčích druhů dřeva, jen s minimálním použitím kovových prvků – drátku nebo hřebíčků. Samozřejmě jsou pomalovány – převažují červená a zelená barva na žlutém podkladě a bohatě je využito lidové ornamentiky.

V knížce jsou stručně probrány jednotlivé etapy rozvoje tohoto lidového výrobního odvětví – střídala se samozřejmě období výrazně úspěšnější i méně příznivá. Pro toto výrobní odvětví mnoho znamenala existence zvláštní průmyslové školy, ve které se až do roku 1939 učilo jen polsky, ačkoli podstatnou část žáků tvořili Ukrajinci. Výklad však sleduje i osudy výroby za německé okupace, sovětského režimu a po vyhlášení ukrajinské nezávislosti. Výklad je doveden až do současnosti, kdy můžeme sledovat snahy o oživení dřívějších tradic, které by mělo zabránit nadměrnému růstu pracovní migrace do zahraničí. Je zajímavé, že tento projekt i řada jiných jsou financovány Švýcarskou konfederací.

hračky JavorivDalší část knihy vypráví o technologiích výroby javorivských hraček i o jejich ozdobném dekoru a typologii. V připojeném, značně bohatém obrazovém materiálu dominují koníci, ptáčci, vozy a vozíky (často se skupinami vezoucích se), housličky a různé druhy miniaturního nábytku a nářadí – část z nich je schopna pohybu a rozšiřuje se tak možnost hraní si s nimi. Připojen je i konstrukční nákres několika typů hraček – zručnější čtenáři by si tak mohli ověřit svou šikovnost. Tematika některých autorských výrobků je skutečně zajímavá – v textu knížky je např. zmíněna hračka nazvaná „Za Napoleonem“, její obrázek však bohužel chybí.

Knihy o hračkách jsou krásné a často přimějí k zasnění a ke vzpomínce na něco dávno zapomenutého i dospělé – ostatně samotná tato recenzička to dokládá. A nakonec se po prohlédnutí všech ilustrací dostaví určitá lítost: vždyť ono je to v té knížce jen „namalované“…


Kosyk, N. – Bilska, L. (2014), Javorivska zabavka. Lviv (na titulní straně uveden Novojavorivsk), Ukrajinskyj instytut Jevrosocium. Stran 51 (1). /ISBN 978-966-02-7078-7/

(boz)