Dny ukrajinské kultury v královéhradecké podobě

Dny ukrajinské kultury v městě Hradec Králové a v Královéhradeckém kraji se uskutečnily vloni už popáté. Obsáhlou informaci o všech akcích nám poslala paní Natalija Dotsenko, předsedkyně Regionálního ukrajinského spolku východních Čech v Hradci Králové.

Hlavním organizátorem ukrajinských dnů v Hradci Králové se stal i v roce 2017 náš spolek Čech ve spolupráci s Integračním centrem pro cizince a s finanční pomocí města i kraje. Snažili jsme se, tak jako v předchozích letech, seznámit obyvatele i hosty města prostřednictvím zajímavého a barvitého programu s naší kulturou, uměním a tradicemi. Jde o to podívat se na Ukrajince také z jiné strany. Všichni si zvykli na to, že tito lidé prostě jen těžce pracují, ale my jsme chtěli předvést něco jiného. Třeba to, jak pěkné máme písně a tance, jak talentovaní jsou naši lidé a že jsou mezi Ukrajinci i mistři se „zlatýma rukama“.

Vše začalo 17. září exkurzí spolutvůrců projektu, pozvaných z Ukrajiny, do Jičína. V tomto městě zrovna probíhal tradiční pohádkový festival. Ani déšť nám nezabránil v prohlídce malého pohádkového městečka a ve sledování festivalu, který bez ohledu na počasí pokračoval na hlavním náměstí. Hosté z Ukrajiny se zájmem sledovali, jaké potěšení festival přináší místním i přespolním návštěvníkům. Inspirovalo je to k úvahám, jak lze a jak je třeba využívat volného času spolu s dětmi – Ukrajinci se v tom směru mohou přiučit.

ScigolMichail
Michajlo Ščigol

Hned příští den, v pondělí 18. 9., jsme zahájili náš program Dnů ukrajinské kultury uměleckým plenérem v unikátním komorním muzeu ukrajinské sochařky Inny Kolomijec v městečku Železnice u Jičína. Zakladatel muzea, ukrajinský malíř Mychajlo Ščigol, přijal rád náš návrh, aby plenér začal právě zde. Hosté si prohlédli velmi pěknou usedlost, muzeum i ateliér našeho hostitele. Hovor pokračoval ve vyhřátém salónku v blízkosti umělcova ateliéru. V krbu praskala polena, zahřáli jsme se také voňavým čajem a podělili se o své dojmy. Poté jsme už poslouchali básně a písně hosta z Charkova, Ihora Kostromina, fotografa a bývalého redaktora listu Večirnij Charkiv.

K účasti na plenéru Hradecký salón 2017 jsme pozvali devět umělců, ale z nejrůznějších důvodů jich přijelo jen pět – Vasyl Bobita z Iršavy, Julija Balabuchová z Kyjeva, Žanna Petrinko z obce Petrykivka, Alex Gabriel z českého Josefova a umělkyně z Polska – Irena Izabela Imańska. Paní Marija Rec se zúčastnila plenéru aspoň na dálku předáním prací, které začala vytvářet při jarní návštěvě Hradce. Každý z účastníků plenéru byl svéráznou osobností a pracoval svébytnou technikou.

Účastníci se rozešli po hradeckých ulicích, aby si našli náměty pro své obrazy. Bylo zajímavé pozorovat, jak se připravují k práci. Někomu nevyhovovalo příliš malé plátno a autor, zvyklý pracovat ve velkých rozměrech, si je musel dokoupit. Jiný umělec potřeboval materiály, které nebyly připraveny, a tak se muselo několikrát zaběhnout do obchodu s uměleckými potřebami.

Workshop 1V těchto dnech proběhly také autorské workshopy, uskutečněné na základě předběžné dohody. Akci v umělecké škole v Habrmanově ulici, s níž spolupracujeme už druhý rok, vedla mladá umělkyně Julija Balabucha, která se zúčastnila plenéru potřetí. Děti se i tentokrát naučily něčemu novému a zdokonalily své výtvarné schopnosti. Julija vyprávěla o svých dojmech z plenéru spolupracovníkovi Českého rozhlasu a zdůraznila, jak kreativní děti se učí v českých uměleckých školách. Poradila také těm, kdo se chtějí naučit česky, aby vyrazili s malířským stojanem do ulic města a zkusili malovat.

Svůj workshop uskutečnila i Polka I. I. Imańska, která maluje akrylovou technikou v expresivním a abstraktním stylu. Snažila se vysvětlit účastníkům, jak umělec vyjadřuje svou náladu na vlastním obraze a jaké pomocné techniky využívá ona sama při tvorbě. Každý účastník si s sebou odnesl vlastní abstraktní obrázek, kterým si mohl ozdobit dům nebo byt.

Ukázkovou hodinu pro děti i rodiče uskutečnila i umělkyně petrykivské malířské folklórní školy, učitelka tzv. petrykivského stylu malování, Žanna Petrinko. Děti, které se pokusily pracovat podle jejích rad, vytvořily práce, které byly později vystaveny v prostorách Integračního centra pro cizince, kde je možno je stále ještě vidět.

Vernisáž obrazů našich hostů se uskutečnila 22. 9. odpoledne ve foyer kina Biocentral téměř v centru města, kam chodí mnoho mladých i lidí středního věku se zájmem o umění. Nachází se tu i malá kavárna, kde mohou promluvit o svých projektech a zájmech. Instalovali jsme výstavu všichni společně a těšili se z obrazů, které vznikaly téměř před našima očima. Některé olejové obrazy byly ještě zcela čerstvé – nesměli jsme se jich dotknout my ani návštěvníci.

Naše pozvání přijali představitelé samosprávy Hradce Králové a Integračního centra, na výstavu se ale přišla podívat i řada obyvatel města. Paní Anna Maclová, náměstkyně primátora pro otázky kultury a osvěty a častá návštěvnice našich akcí, zdůraznila ve svém projevu, že je velmi ráda, že Hradečané mohou díky našim akcím vnímat, jak blízké jsou naše jazyky, písně a kultury.

Workshop 2Už pátým rokem je uskutečňován také koncert Hudba mého srdce, který letos připravila tvůrčí skupina Radisť pod vedením Maryny Matvijevské. Pozvali jsme na něj už zmíněného autora a interpreta z Charkova I. Kostromina. Během koncertu recitoval své básně a zazpíval několik vlastních písní. Následujícího dne jsme s ním uskutečnili v prostorách integračního centra tvůrčí setkání. Program určitě potěšil všechny, kdo na tuto nedělní akci přišli.

Ihor Kostromin nám nechal v Hradci velké množství svých fotografií a ve face-booku opublikoval rozsáhlý článek o své cestě do Čech a své účasti na Dnech ukrajinské kultury. Po návratu na Ukrajinu uskutečnil v listopadu 2017 v rodném městě básnicko-hudební soutěž Podzimní Charkov. Domluvili jsme se, že vítěze této soutěže pozveme k nám do Hradce, aby se zúčastnili příštích Dnů ukrajinské kultury. Velmi důležitým výsledkem naší práce je právě to, že při spolupráci na projektech si vyměňujeme zkušenosti a myšlenky, navazujeme kontakty a vzájemně si pomáháme.

Poslední plánovanou akci jsme uskutečnili až koncem října. Historik Bohdan Zilynskyj přednesl v budově hradecké univerzity přednášku k tematice Ukrajinců Čech a Moravy se zaměřením na východočeský region. Mezi posluchači byly studentky i jeden z učitelů hradecké univerzity, vnuk jednoho z Ukrajinců, kteří našli v Čechách útočiště téměř před sto lety, i jiní zájemci.

Nebylo snadné vše zorganizovat a realizovat: dostupné finanční prostředky byly dost malé. Společné úsilí však pomohlo tyto problémy vyřešit – peníze se sehnaly a účastníci i organizátoři byli spokojeni. Ukrajinští návštěvníci našich akcí tak mohli v zemi, která je teď jejich druhým domovem, vidět a slyšet projevy své vlastní kultury. Spokojeni byli také čeští účastníci. Při seznamování s ukázkami ukrajinské kultury si možná uvědomili, že naše kořeny jsou společné – slovanské – a že je třeba ochraňovat je a pečovat o to, aby zůstaly zachovány.

(nad)

Rubriky