Do druhého roku našich stránek

Naše webové stránky mají za sebou první rok působnosti, a to, jak doufáme, v náležité kondici. Spuštěny byly v neděli 8. ledna loňského roku v odpoledních hodinách. Místem této události bylo sympatické zákoutí středních Čech, nacházející se přímo ve stínu křivoklátských lesů.

Začali jsme je připravovat samozřejmě s předstihem, zhruba od jara roku předchozího. O co nám šlo, bylo snad hned v počátcích definováno poměrně jasně. Chtěli jsme se především pokusit o zlepšení informovanosti českých zájemců o ukrajinské dění. Právě k nim jsme se obrátili, a proto jsme zvolili češtinu. Chtěli jsme psát o Ukrajině a česko-ukrajinských vztazích pokud možno srozumitelně, tedy nikoli prostřednictvím složitých vědeckých výkladů.

Cílovou skupinou měli být, jak už jsme uvedli, především Češi vybavení různou, třeba jen zcela malou mírou předběžných znalostí o Ukrajině. Brzy se však ukázalo (a zprvu nás to překvapilo), že podstatnou část čtenářů našich stránek tvoří Ukrajinci znalí češtiny. Většina z nich žije asi v České republice, někteří nás však sledují i ze své země. Že jsme dokázali oslovit také je, považujeme za úspěch. Tato skutečnost také nijak výrazně nemění naše další směřování. Potvrzuje totiž správnost předpokladu, že česko-ukrajinských stránek provozovaných v češtině je a bude stále více zapotřebí.

Za minulý rok jsme otiskli necelou stovku delších článků z oblasti historické, kulturní a politické. Vzhledem k profesi redaktora stránek převládly pochopitelně články historické, velká část z nich však měla vztah k ukrajinské současnosti. Na druhém místě co do početnosti stály kratší texty označené jako Drobničky, věnované někdy i málo známým skutečnostem ukrajinského života. V několika desítkách případů přišly ke slovu recenze převážně českých a ukrajinských knih, vydaných v posledních třech letech. Zatím jen vzácným hostem stránek se staly reportáže a rozhovory. Rádi bychom dali těmto žánrům slovo ve větším rozsahu, ale všechno má svůj čas.

Shrneme-li, dá se říci, že v průměru každý druhý den jsme přinesli nový materiál k otázkám, které v češtině většinou zatím nebyly šíře probírány. Snažili jsme se přitom o obsahovou pestrost, která by aspoň naznačila, čím vším může překvapit a zaujmout fenomén Ukrajiny. Je na čtenářích, aby posoudili, do jaké míry se to povedlo – a byli bychom rádi, kdyby nám to také prostřednictví diskusního fóra na webu nebo FB sdělili. Uvědomujeme si, že se nám nepodařilo postihnout vše, o čem by stálo zato psát, ale dosáhnout takové úplnosti není možné.

Od dubna se staly jakousi naší „druhou tribunou“ facebookové stránky, které rozšířily okruh čtenářů i probíraných témat. Obohatily také způsob prezentování ukrajinské a česko-ukrajinské tematiky i rozsah dostupného obrazového materiálu. Všem návštěvníkům a přispěvatelům těchto stránek děkujeme za příspěvky a občasné diskuse k nim.

Shrneme-li, máme snad právo říci, že se nám podařilo najít si místo, na kterém a ze kterého jsme poměrně dosti intenzivně pracovali. Vnímáme však existenci jednoho úskalí. Stránky „myaukrajina“ mohou zatím působit jako autorský projekt jednoho až dvou lidí, kteří napsali většinu příspěvků a tváří se, že všemu rozumějí, vše vysvětlí a jsou nenahraditelní. O nic podobného nám však před rokem nešlo. Doufali jsme ve výraznou míru autorské spolupráce co největšího počtu našich čtenářů a snaha dosáhnout v budoucnu takovéhoto cíle se nijak nezměnila.

Zatím naše výzvy a prosby nepřinesly efekt, který bychom rádi viděli. Opakujeme však, že naším cílem je dosáhnout větší pestrosti právě prostřednictvím bohatšího autorského kolektivu. Leckoho může odrazovat to, že jsme vznikli jako volontérský projekt, do kterého jsme vložili určité vlastní prostředky. Nežádali jsme před vznikem stránek ani v prvním roce jejich existence žádnou českou, ukrajinskou nebo mezinárodní instituci o jejich finanční podporu.

Snad jsme měli příliš velké oči v jedné věci. Chtěli jsme dosáhnout příliš rychle takového stavu, kdy by se nám podařilo vyvolat výrazný čtenářský ohlas. Ukázalo se, že jeden rok je na to příliš krátkou dobou. To nám však ani v nejmenším nevzalo chuť pokračovat. Chceme postupně obsah stránek určitým způsobem rozšířit a dále obohatit. Některé změny přijdou ke slovu už v nejbližší době, na jiných je třeba pracovat. Doufáme v každém případě v pokračující zájem a podporu našich čtenářů a těšíme se na ještě větší míru spolupráce s nimi.

(boz-jer)

Rubriky