Ukrajina po roce 2014 – policejní reforma a občanská společnost

Včera jsem měl možnost zúčastnit se velmi zajímavé besedy okolo kulatého stolu věnované policejní reformě, občanské společnosti, korupci a hybridním hrozbám v Ukrajině. V budově Rádia Svobodná Evropa, vzhledem i důsledností kontrol při vstupu připomínající spíš pevnost než rozhlasovou stanici, ji v rámci společného projektu s Ministerstvem vnitra České republiky „Civil society as an important partner of the police and citizens“ uspořádal The Prague Security Studies Institute.

Kulatý stůl RFE 14. 11. 2017
    

The Prague Security Studies Institute, Pražský institut bezpečnostních studií, je nezisková a nevládní organizace založená v roce 2002 s cílem posilovat vytváření spravedlivé, bezpečné, demokratické a svobodné tržní společnosti v České republice a dalších postkomunistických zemích. Uskutečňuje celou řadu programů, které zejména mladým manažerům pomáhají orientovat se ve složitých bezpečnostních výzvách 21. století. Již více než deset let realizují i řadu projektů orientovaných na reformu bezpečnostního sektoru Ukrajiny. Jejich součástí je transformace bezpečnostních sil, kybernetická bezpečnost, vzdělávání policistů a občanských sdružení, antikorupční opatření v bezpečnostních složkách a celkově boj proti organizované kriminalitě.

Dopodrobna převyprávět, o čem všem se dvě hodiny hovořilo okolo kulatého stolu, jehož účastníci plynně přecházeli z ukrajinštiny do češtiny či z angličtiny do ruštiny, je asi nemožné. Spíš se podělím o několik postřehů, které mně osobně přišly hodně podstatné a zajímavé.

Především je třeba říci, že účastníky diskuse nebyli policisté, ale zástupci občanských a nevládních sdružení, jejichž činnost se nějakým způsobem dotýká bezpečnosti, a to především bezpečnosti občanů. Abychom pochopili, proč taková sdružení v Ukrajině vůbec vznikají a jaký je jejich cíl a účel, přibližme si trochu celkovou situaci v zemi. Od revoluce, která znamenala zásadní změnu nejenom v politické orientaci, ale také ve společnosti, v ekonomice a v neposlední řadě i v legislativě, uplynuly teprve čtyři roky. Rovněž válka s agresorem, ač to běžnému návštěvníku Ukrajiny na první pohled tak nepřipadá, se výrazně odráží na ekonomické situaci státu i v myšlení a názorech lidí. Nová bezpečnost podle slov jednoho z účastníků kulatého stolu v Ukrajině teprve vyrůstá z dětských let.

Během diskuse se mi vybavilo u nás už skoro zapomenuté slovní spojení „staré struktury“. Mnozí ukrajinští policisté zvláště ve větších městech a nejenom z finančních důvodů službu po revoluci opustili, mladých a schopných zájemců o práci v policii není dost, výchova a vzdělávání těch, kteří zájem mají, je nákladná a časově náročná. Situace se navíc v různých regionech a městech liší. Nejbezpečnějšími jsou paradoxně regiony a města ležící blíže k frontě či k hranicím s Ruskem, například Charkiv, u nás známější spíše pod ruským názvem Charkov, kde jsou lidé pozornější a mnohem bedlivěji sledují, co se v jejich okolí odehrává. Naopak v menších městech a vesnicích se praxe fungování policie mnohdy příliš neliší od postupů bývalé sovětské milice. Objevuje se korupce, s tou obecně Ukrajina bojuje velmi silně, lidé nemají k policii důvěru a v řadě případů se na ni vůbec neobracejí nebo události prostě neohlásí. Občanská sdružení, z valné části postavená na dobrovolnosti, hrají významnou roli nejenom v pomoci policii s potíráním kriminality, ale také poskytováním svědeckých výpovědí nebo osvětou.

Důležitou úlohu hraje i vzájemné předávání informací o práci jednotlivých složek nejenom v rámci města či regionu, ale v i v rámci celého státu. Dobrá komunikace, přehled o tom, co dělají ostatní, a to nejenom policie, ale i státní, veřejnoprávní a společenské instituce, je jedním z klíčových faktorů úspěšné práce bezpečnostních složek. Občanské bezpečnostní iniciativy v Ukrajině tak působí jako jistý spojovací prvek mezi policií a občanskou společností. Jsou partnerem mnoha institucí a podílejí se i na přípravě zákonů.

Stejně jako všude ve světě je policejní práce i na Ukrajině spojena s prací s dětmi a se seniory. Zde občanské iniciativy vykonávají velké množství práce. Zkušeností z českého a evropského prostředí si ukrajinští dobrovolníci i pracovníci občanských iniciativ velmi cení.

Spolupráce s Ukrajinou přináší prospěch i českým policistům. Jejich ukrajinští kolegové například disponují zkušenostmi z řízení rozsáhlých demonstrací, práce s velkými davy lidí a zvládání konfliktních situací. Ukázal to i nedávný společný tréning, který se uskutečnil v ukrajinském Lvově. Podstatné jsou rovněž ukrajinské zkušenosti s kybernetickou kriminalitou, zejména s kybernetickou agresí a hybridními hrozbami, jichž je Ukrajina obrovským terčem a jimž se stále více musíme bránit i my.

Celou diskusi velmi obratně moderoval pan Petr Pojman. Dokázal diskutující udržet na uzdě, dát každému prostor, a přitom dodržet čas, vymezený na celou besedu.

Jer

Rubriky