Historik Jaroslav Hrycak o Trumpovi a Ukrajině

Dlouho očekávaná událost je tu. Donald Trump, jedněmi milovaný a druhými opovrhovaný, nastoupil do funkce 45. prezidenta Spojených států amerických. Dnešní ukrajinské vedení by bylo dalo přednost Hillary Clintonové, teď se však musí vyrovnávat s existencí prezidenta, který bude i co do vztahu k Ukrajině nevypočitatelný. Dejme k tomuto tématu slovo významnému ukrajinskému historikovi.

Prof. Jaroslav Hrycak, narozený v první den r. 1960 v ukrajinské části Haliče, působí na dvou lvovských univerzitách, katolické i národní. Patří v Ukrajině k nejznámějším osobnostem svého vědního oboru. Je znám i za jejími hranicemi – po léta byl hostujícím profesorem Středoevropské univerzity. Napsal řadu odborných i publicistických prací, např. přehled dějin Ukrajiny od konce 18. století do současnosti. Naposledy vydal knížku „Kam se pohybuje svět“ (vyšla v Kyjevě r. 2015). Zároveň je šéfredaktorem uznávané ročenky Ukrajina moderna, která vychází od r. 1996.

Hrycak patří mezi historiky, kteří považují za nezbytné vyjadřovat se i k aktuální problematice v Ukrajině a ve světě. Zdůrazňuje sice, že není politickým analytikem, hodnocení současné situace historiky však není o nic méně potřebné a může být neméně kvalifikované. Hrycak určitě mluví z duše i mnoha dalším historikům, např. když nyní mluví o nástupu mocného velmocenského nařvana do funkce. Nejnovější rozhovor poskytl serveru ukrinform.com dne 20. ledna t. r.

Nemluví se zde jen o Trumpovi, ale také o Putinovi, o ukrajinské vnitropolitické situaci, o realizaci části očekávaných reforem a nesplnění velké řady jiných. Hrycak si všímá i vztahu Ukrajinců k fenoménu Ukrajinské povstalecké armády, tedy k tzv. banderovcům. Omezme se zde ale jen na „materiál k trumpologii“.

Na otázku, co je možné od nového amerického prezidenta očekávat, Hrycak odpovídá: „Očekávat nelze nic, protože Trump je nepředvídatelná osoba. Svět si zvykl na politiky, jejichž názory lze předvídat. V tomto smyslu znamená Trump nebezpečí pro světový řád, Ameriku i Ukrajinu. Nyní musíme čekat. Zároveň ale upozorním na jinou věc. Mnoho pozorovatelů, kteří znají charakter, skandály i okolí Trumpa, nevylučuje, že skončí jako prezident ještě před koncem svého termínu. Bude nad ním stále viset hrozba impeachmentu.

Nazval jsem už dříve Trumpa idiotem. Příslušné slovo jsem neužil v tom smyslu, že by měl nízké IQ, ale ve starém řeckém, antickém, smyslu. Myslel jsem devianta, toho, kdo porušil ustálený řád. Domnívám se, že existují systémy odolné vůči idiotům, označované idiotproof. Ať tam přijde k moci jakýkoli idiot, dokáže změnit jen máloco. Bohužel vidíme, že se objevuje stále více idiotů, kteří zkoušejí porušit tento řád. A nyní získali celosvětového vůdce, Trumpa. /…/ Trump je zatím posledním a nejvyšším bodem vlny, která vlastně začala v našem regionu, v Maďarsku a Polsku, a prudce obrátila vývoj jiným směrem.

Na otázku, jaký dopad může změna nejvyššího představitele znamenat pro Ukrajinu, Hrycak odpovídá: „Washington nám donedávna pootevíral přístup k většímu okruhu zdrojů. Říkám ʻpootevíral’, nikoli ʻotevřel’. Pomoc USA Ukrajině byla poměrně skromná – mohla by být daleko větší. Skutečnost, že během osmi let svého prezidentování Obama ani jednou nenavštívil Kyjev, také o něčem vypovídá… Není tajemstvím, že Obama vetoval rozhodnutí o poskytnutí určitého typu (letální) výzbroje, která by nám velmi pomohla ve východní části naší země. Chápu, že se mohl bát eskalace konfliktu s Ruskem. To ho však neomlouvá: obecně lze říci, že většina negativních tendencí, které se ve světě rozvinuly, se stalo v době dvou jeho období. /…/ Ať tak či onak, měli jsme za Obamy podporu v podobě protiruských sankcí a finanční pomoci. Po příchodu Trumpa k moci můžeme ztratit i to.“

Ovšemže přichází otázka, co se dá nebo má dělat za nové situace. „Musíme přemýšlet, jakou hru budeme hrát za Trumpa a po Trumpovi, za Putina i po Putinovi. Samozřejmě, oba dva dělají mnoho škody, ale doufám, že nezpůsobí škody nenapravitelné.“ Hrycak zároveň uvažuje o tom, že systém zbudovaný Putinem nejspíše vyprodukuje jeho novou inkarnaci – někoho podobného Putinovi. O případné reinkarnaci Trumpa se historik nezmiňuje. Nevíme zatím skoro nic o tom, čím vším vlastně tento prezident bude a čím vším bude rád.

Na závěr rozhovoru, který přináší řadu postřehů k situaci v Ukrajině a současné fázi její války s Ruskem, Hrycak uzavírá: „Přidám Vám trochu optimismu a povím svou oblíbenou anekdotu. V Ukrajině se jí říká huculská a v Polsku góralská, protože Górali – to jsou polští Huculové. Je to anekdota o povodni… V horské vesnici vše zatopila povodeň a lidé se snaží zachránit. Všichni vylezli na střechy a vynesli tam vše, co se dalo zachránit, i dobytek. Pak najednou vidí, že po řece pluje klobouk. Nikoho by to neudivilo, ale zvláštní je to, že v určitém okamžiku se klobouk náhle zastaví a začíná se obracet proti proudu. Za chvíli ho proud zase snáší dolů až k určitému bodu a pak se klobouk zase vrací. Situace se několikrát opakuje. Všichni na střechách se tomu velice diví. Pošlou někoho dolů, aby se podíval, co se to děje. Ten odvážlivec sleze, ponoří se a vidí, že tam sedlák oře pole s kloboukem na hlavě. Chvíli vede pluh na jednu a chvíli na druhou stranu. Posel se udiveně ptá sedláka: ʻCo to, prosím Tě, děláš?’ A ten mu odpovídá: ʻPovodeň nepovodeň, ale orat se musí!’…

A tak je to i s námi“, končí Hrycak rozhovor, „Trump Netrump, orat se musí.“

(boz)

Rubriky