V Ukrajině zřízena státní cena za nejlepší historickou práci

Dnešní Ukrajina potřebuje kvalitní práci historiků, zejména co se týče zkoumání vlastních národních dějin. Proto chce v budoucnu oceňovat výsledky jejich snažení. Prostředkem se má stát každoročně udělovaná státní cena za nejlepší vědeckou a populárně-vědeckou práci z oboru dějin Ukrajiny.

O zřízení Státní ceny Mychajla Hruševského rozhodla ukrajinská vláda 18. ledna návrhem na změnu textu zákona O státních vyznamenáních Ukrajiny. Toto rozhodnutí odůvodnil ukrajinský ministr kultury Jevhen Nyščuk, který řekl mj. toto:

„Dnes, v podmínkách ruské vojenské a informační agrese, potřebuje Ukrajina jako nikdy dříve pozornou a koordinovanou státní politiku národní paměti, která by byla zaměřena na konsolidaci společnosti kolem její historické minulosti a na výchovu skutečných ukrajinských patriotů, kteří by byli schopni aktivně reagovat na protiukrajinskou propagandu. Proto se stává zvláště naléhavou potřeba posílení autority ukrajinských historiků a státního ocenění role historické vědy, podpora historického výzkumu a jeho popularizace. Zřízení ukrajinské státní ceny pojmenované po Mychajlu Hruševském se snaží vyřešit tento státní úkol“.

Nová státní cena bude udělována ve dvou kategoriích: za nejlepší vědecké a populárně-vědecké dílo. Příslušná peněžní částka bude každoročně stanovena prezidentem Ukrajiny. Iniciátoři této inovace očekávají jako výsledek mj. zvýšení kvality obou typů historických prací, týkajících se dějin Ukrajiny.

Profesor lvovské univerzity Mychajlo Hruševskyj byl aktivním tvůrcem a v podstatě zakladatelem ukrajinské historické vědy v době mezi koncem 19. století a počátkem 30. let 20. století. Napsal mj. monumentální, mnohosvazkové Dějiny Ukrajiny-Rusi, dovedené zhruba ke konci druhé třetiny 17 století, a Dějiny ukrajinské literatury, rovněž zaměřené na starší historické období, zároveň však sestavil kratší, popularizační výklad o dějinách Ukrajiny dovedený až do jeho současnosti.

V uznání své práce byl zvolen zahraničním členem českých vědeckých společností. V době pobytu v emigraci (po r. 1919) se zdržoval také v Praze i jinde v Čechách a pokoušel se zde zřídit Ukrajinský sociologický ústav. Ve svých pozdních výzkumech zkoumal míru a charakter českých duchovních vlivů doby husitské na území Ukrajiny, které tehdy bylo začleněno do polského a litevského státu. V zájmu připomenutí pražského pobytu M. Hruševského byla v polovině 90. let 20. stol. na pražské Letné odhalena historikova pamětní deska, umístěná na rohu Dobrovského a Ovenecké ulice.

Není divu, že oborová historická cena byla pojmenována po tomto imponujícím představiteli ukrajinské vědy, která si na počátku 20. století nesnadno razila cestu k plnohodnotné existenci a mezinárodnímu uznání.

(boz)

Rubriky