Ukrajinka kanadskou ministryní zahraničí

V Kanadě je ukrajinská etnická skupina snad početnější a vlivnější než v kterékoli jiné zemi. Kořeny tohoto stavu sahají do závěru 19. století, ale výrazného politického a hospodářského vlivu se kanadští Ukrajinci domohli až v meziválečném období. Tento stav přetrvával po několik dalších generací až do současnosti. Výrazným dokladem se stalo 10. ledna jmenování Chrysti Freelandové-Chomjakové ministryní zahraničí.

Freelandová je sice Ukrajinkou jen napůl, jak o tom svědčí její dívčí příjmení, které si ponechala i po sňatku. Ukrajinkou byla její matka Halyna, narozená v rodině Chomjakových v roce 1946 na území západního Německa po skončení druhé světové války. Chrystini prarodiče utekli z území západní Ukrajiny nikoli před zlými ukrajinskými nacionalisty, jak by nám snad vysvětlili někteří čeští publicisté, ale před vidinou obnovení stalinského režimu.

Budoucí ministryně, narozená počátkem února 1968 v provincii Alberta, získala solidní slavistické vzdělání a stala se novinářkou v prestižních listech (např. Financial Times). Situaci v Ukrajině poznala zblízka za svého pobytu v r. 1991, v době rozpadu Sovětského svazu, a sledovala ji také později. Vydala dvě úspěšné společenskovědní publikace a v listopadu 2013 byla za liberální stranu zvolena poslankyní kanadského parlamentu. O dva roky později se stala kanadskou ministryní zahraničního obchodu a v době vykonávání tohoto úřadu se zasloužila o zintenzivnění kanadsko-ukrajinských vztahů. V tomtéž kabinetu byla mimochodem ministryní zaměstnanosti, pracovních sil a práce další Ukrajinka, Mary Ann Mihyčuk, povoláním geoložka.

Chrysťa Freelandová se ke svým ukrajinským kořenům hrdě hlásí. Svým dětem dala jména Natalka, Halja a Ivan a ukrajinština funguje v rámci rodiny vedle angličtiny. Designovaná ministryně vykonala přísahu doprovázející převzetí úřadu nad ukrajinským textem bible a závěrečné poděkování pronesla ve své mateřštině.

Za této situace se lze nadát toho, že Kanada bude patřit nadále k těm světovým zemím, které neustoupí od výrazné podpory Ukrajiny, jak to nejednou naznačil i premiér Trudeau. Pikantní je zároveň to, že nová ministryně patří mezi osoby, kterým Rusko zakázalo v březnu 2014 vstup na své území.

(boz)

Rubriky