Monografie manželů Rychlíkových o Podkarpatské Rusi

Právo č. 302 (29. 12.) v příloze Salon č. 1003 zařadilo do rubriky Výběr Salonu – knihy monografii manželů Rychlíkových o Podkarpatské Rusi. Nepodepsaný  posuzovatel mluví o velice hutném textu – otázkou prý ale je, zda tělo (české) „pociťuje alespoň auru této své amputované /!/ části“. Nebyla ovšem ta část předtím uměle přišita?

Rubriky