Česko-ukrajinské pexeso a veršování pro české děti o těch ukrajinských

Stanislav Juhaňák: Srdečný pozdrav plus česko-ukrajinské pexeso – Robin Král: Přišly děti z Ukrajiny

Nepřekvapuje, že právě letos byla vydána řada různých knižních novinek s vazbou na Ukrajinu, o jejichž vydání jsme si dříve mohli jen nechat zdát. Důvod je prostý: příchod snad až čtyř set tisíc obyvatel Ukrajiny, především dětí a jejich maminek i babiček. Dopady ruské agrese proti Ukrajině tak po většinu tohoto roku poznamenávaly situaci v českých školkách a školách.

Prišly děti zUkrajinyMalí Ukrajinci a Ukrajinky se ve školkách a školách dostávají do kontaktu s dětmi českými. Ty se o nich dozvídaly něco bezprostředně, ale také od svých učitelů a učitelek i lidí z rodinného kruhu. Bylo by zajímavé vědět, jak tato informační směs vypadala zpočátku, jak se dále vyvíjela a v jakém směru ovlivnila české předškoláky a školáky. V každém případě se zdá, že poměrně citelně chyběly a nadále chybí tištěné texty, které by českým dětem objasnily, co vlastně Ukrajina je, proč musí bojovat proti silnému nepříteli a proč je najednou tolik lidí z této země, zvláště dětí, přítomno v České republice.

Dnes už asi nehraje za této a podobných situací klíčovou roli tištěné slovo, jak tomu bylo kdysi, přece bych však, jakožto tradicionalista, zaměřil pozornost tímto směrem. Upozornit chci na dvě tištěné, značně rozdílné publikace, které mohly pomoci překonat počáteční jazykovou bariéru mezi dětmi hovořícími různými jazyky.

Asi nejjednodušší možností něco v této věci udělat se stalo vytvoření dvojjazyčného pexesa. V ukrajinštině není přitom tento termín známý a bylo nutné jej nahradit pojmem „hra na pamjať“, tedy „paměťová hra“. Pexeso připravilo nakladatelství Triton v podobě knížečky, která kromě dvaatřiceti zvířecích dvojic s oboujazyčnými popiskami přináší vstupní text nakladatele, povoláním lékaře, S. Juhaňáka. Při čtení tohoto úvodu zjišťujeme, že byl původně připraven pro analogické česko-anglické zvířecí pexeso, vydané už dříve s týmiž obrázky zvířat od Ivety Autratové. Do ukrajinštiny nebyl tento úvodní text v česko-ukrajinském pexesu převeden.

Pomůcka k poznání nevelké části specifické části ukrajinské slovní zásoby by tu tedy byla a snad ji určité množství českých dětí využilo. Vyšší cíl si kladla knížka Robina Krále, jejímiž hrdiny jsou ukrajinské děti, které přišly do českého prostředí. Autor, narozený roku 1981, je v oboru dětské poezie velmi aktivní. Na jeho kontu je od r. 2011 už více než dvacet knižních titulů: kromě těch plně autorských se pokusil např. o přebásnění některých La Fontainových bajek. Robin Král zjevně reaguje na potřeby doby častěji – zrovna v r. 2020 vydal knížku veršovaných instrukcí pro děti, nazvanou Hurvínkova nedělní chvilka pandemie…

Juhanak - Srdečný pozdravNejnověji se tedy autor pustil do veršového zpracování tematiky ukrajinsko-české. Knížka o dětech z Ukrajiny byla zřejmě objednána s ohledem na situaci vzniklou ve většině školek a v nižších třídách škol. Na nic velkého si autor nehraje. Chce lehkou formou českým dětem ve věku od čtyř do šesti let nebo ještě o málo starším usnadnit kontakt s jejich vrstevníky z Ukrajiny. Snaží se naučit domácí děti určitému množství častěji užívaných ukrajinských slov. Jde o termíny související s běžným každodenním kontaktem, zprostředkovaným právě pobytem ve školkách či školách.

Konkrétně je představeno přes padesát ukrajinských slovíček (v tom např. číslovky od jedné do deseti). Jednotlivá slova i častěji používané dvoj- či trojslovní konstrukce jsou psány v rámci českého textu velkými písmeny. Přivítat je třeba to, že odbornou revizi textu provedla ukrajinistka Tereza Chlaňová. Přímý překlad ukrajinských slov do češtiny se v knížce neuvádí, ale byl by zbytečný, protože jejich pochopení usnadňuje pojetí a postup celého veršovaného textu.

Podíl na srozumitelnosti mají i příjemně působící ilustrace Aljony Potěmkiny. Knížka se tudíž stala milým příspěvkem do současného vícegeneračního konglomerátu česko-ukrajinských vztahů. Snad ji dostane do rukou co nejvíc dětí obou národností – pak bude opravdu platit, že „už si TRIŠKY rozumíme“, a to nejen po jazykové stránce.

Obě publikace mají předpoklady, aby napomohly v počátcích ukrajinsko-české (a vice versa) komunikace. To však nic nemění na skutečnosti, že by bylo vhodné mít k dispozici i nějakou malou knížku nenásilně poučující dětské čtenáře o Ukrajině a Ukrajincích, aby se české děti dověděly přece jen víc.

Vzpomínám si, že po většinu šedesátých let minulého století vydávalo Státní nakladatelství dětské literatury, později překřtěné na Albatros, edici knížek nazvanou Kamarádi. Těchhle knížek vyšlo snad osm a představily kamarády z různých evropských, asijských a amerických zemí od Francie po Indii, Chile a Grónsko. Protože se nějak zapomnělo na kamarády ze Sovětského svazu, ztratila edice po r. 1971 právo na další existenci. Nešlo by třeba právě tímto způsobem, už mimo edici, zpracovat příběh kamaráda či kamarádky z Ukrajiny?

 

 

 


Juhaňák, S. (2022): Srdečný pozdrav plus česko-ukrajinské pexeso (Zvířátka). Praha, Triton. Nestránkováno /ISBN 978-80-7684-070-6/

Král, R. (2022): Přišly děti z Ukrajiny. Praha, Euromedia Group. Nestránkováno. /ISBN 978-80-242-8195-7/

(boz)

Rubriky