Migrace a migranti z nejbližšího i vzdálenějšího východu a co s nimi…

Já tomu asi dost nerozumím: Soudí polský premiér Morawiecki, že se do Bělorusi vejdou stovky milionů migrantů? Něco takového by mohlo vyplývat z rozhovoru, který poskytl 18. listopadu německému listu „Bild“. Vezmu-li ale za východisko, že např. v Ruské federaci žije 144 milionů lidí, tak ani příchod všech těchto lidí by nenaplnil výměr „stovek milionů“.

migranti-hranice Bělorusko-PolskoI tak by možná tento počet stačil k ušlapání Lukašenka. Takže za pokus by to stálo – zejména kdyby třeba Čukčové přijeli i se soby. Bojím se nicméně, že tento xenofobní výlev najde v Evropě nejeden ohlas. Protože dobráků, kteří si "migranty" oškliví, jsou milióny. Vzpomeňme při té příležitosti hrdě, že zhruba v době, kdy se psal Korán, přiimigroval sem do naší útulné kotliny z východu s partou našich prabáb a pradědů praotec Čech, vykopal odtud dosavadní obyvatele a zahájil exploataci medu a strdí.

Odpůrci migrantů si ovšem neuvědomují, jak jsou dnes už ekonomicky i co do péče závislí na přistěhovalcích. Ano, bez Ukrajinců a Vietnamců se to u nás spolehlivě zasekne, zkolabují nemocnice po celé Evropě atd. Evropa je v modu vymírání, ale někdo holt na nás pracovat musí, no a ve stáří nás krmit a počišťovat taky. Nadto nejednou ti lidé přicházejí ze zemí, v nichž jsme my, skvělá evropská společnost, většinou společně s našimi transatlantickými sourozenci, nadělali katastrofy nebo zanechali totální spoušť a vypařili se.

Odtud pocházejí právě ti Afghánci a Syřané, svážení Lukašenkem na hranici Polska, ve kterém už, samozřejmě legálně, pracují statisíce Ukrajinců a přistěhovalců z nejrůznějších konců Asie. Takže celé je to z obou stran, které proti sobě stojí v Bělověžském pralese (co tomu říkají tamní zubři, není v důsledku policejních uzávěr možno zjistit), především politická inscenace založená na svévoli dvou nedemokratických režimů.

A když se polský premiér naváží do opatření paní Merkel kvůli roku 2015, asi ve své geografické kompetenci přehlédl, že tehdy z humanitárních důvodů otevřela hranice migrační vlně, přicházející z Orbánova Maďarska, a tedy nijak nepoškodila vnější hranice EU. A Německo pak tu vlnu přistěhovalců opravdu zvládlo! Samozřejmě: Alternativa pro Německo, ona Václavu Klausovi blízká fašistická strana, dodnes tvrdí podobné věci jako pan Morawiecki... Je to dáno jejich ideologickou blízkostí a také pevnou vírou, že většinu občanů fakta nezajímají a zeměpis už zapomněli.

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki

Hrozí Evropě opravdu příchod (stovek) milionů imigrantů? Anebo je realitě bližší katastrofa prázdného pracovního trhu, jakou zažívá Johnsonova Británie, kde od Brexitu chybí 110 000 řidičů náklaďáků, statisíce sezónních dělníků v zemědělství, podobné počty řemeslníků, ale i odborníků všech možných oborů? Zmíněná teta Angela vždy plédovala pro racionální imigrační politiku, bez níž se Evropa dlouhodobě prostě neobejde (ostatně podobně jsou na tom USA).

Znamená to ale také zakalkulovat investice do vzdělání a odborné kvalifikace dětí imigrantů, což např. Německo brutálně zanedbávalo už od padesátých let, kdy přišli první gastarbeiteři – z Itálie, Turecka, Řecka, Španělska… Politika tehdy vytrvale mluvila o "pracovních silách" a, jak připomínají historikové a sociologové, jaksi po desetiletí přehlížela, že přicházeli lidé.

Otto Schily, v mládí ultralevicový radikál, ve stáří socdemácký pravičák a v letech 1998–2005 spolkový ministr vnitra, začal od konce devadesátých let udělovat pobytová víza úřady odhaleným polským a ukrajinským ilegálním pečovatelkám a pečovatelům o přestárlé, těžce nemocné a jinak postižené – ač jim všem měl dle zákona nechat dát do pasu štempl, že jsou po dalších deset let ve Spolkové republice nežádoucí. Důvod? „Když je vykážu ze země, odsoudím k utrpení a smrti statisíce našich spoluobčanů. A k tomu nejsem ochoten.“ Jen v první várce jich tehdy bylo legalizováno čtvrt milionu a od té doby se akce směrem k současné době několikrát opakovala. Samozřejmě nejen s Východoevropany.

Neschopné autoritativní vlády vždy, když v problémech, které způsobily, nevěděly kudy kam, hledaly (vnitřního i vnějšího, nejednou fiktivního) nepřítele jako vějičku k odlákání pozornosti. Vždy bylo zlé, když jim na to občané nebo zahraniční partneři naletěli.

(jip)

Ještě odkaz:

BILD interview with Poland’s Prime Minister Mateusz Morawiecki - Politik International - Bild.de

 

Rubriky