Trochu jiná dětská knížka z Podkarpatska

Překlady z ukrajinské dětské literatury do češtiny se staly v posledním čtvrtstoletí vzácností. Vydání knížky zakarpatské autorky, která začala v Užhorodě publikovat až po padesátce, vzešlo z iniciativy ukrajinské strany čtyři roky po vydání originálu.

Československo-sovětská smlouva z roku 1943 po 70 letech

Osm českých historiků se spolu s jednou odbornicí slovenskou pokusilo o nový, pokud možno všestranný rozbor okolností kolem uzavření osudové smlouvy. Její vznik a znění výrazně poznamenaly v dalších letech a desetiletích osudy československého státu.

Hutný slovník československých diplomatů

Slovník československých diplomatů vzbuzuje respekt už svým výrazným rozsahem. Obsahuje přes tisíc životopisů dnes převážně zapomenutých osob, které v různém rozsahu spoluvytvářely československou zahraniční politiku, a to v jistém rozsahu i na území Ukrajiny.

Ukrajinské momenty v českých místních a senátních volbách

Ukrajinské momenty asi nehrály v místních a senátních volbách příliš výraznou roli. I zde se však nějaké ohlasy objevují. Ve volebním magazínu kandidáta do senátu Pavla Žáčka Žáčkoviny lze najít rozhovor s P. Žáčkem převzatý internetové revue Pravý břeh. Kandidát hned v úvodu říká: „Zahájil jsem před několika dny kampaň do senátu – poněkud překvapivě z Kyjeva. Jednak jsem tam byl pozván na odborný seminář, jednak vnímám, že tam nyní probíhá souboj o povahu svobody a demokracie, který je veledůležitý nejenom pro Ukrajinu“.

Ukrajinci žijící v České republice nechtějí do ukrajinské armády

Materiál Jindřicha Gintera z titulní strany Práva z 19. září potvrzuje už dříve reflektovanou skutečnost, že Ukrajinci žijící a podnikající v České republice nemají mnoho chuti nastoupit do ukrajinské armády a nepřebírají tedy raději doporučené zásilky. Nezdá se, že by to svědčilo o nedostatku patriotismu příslušných lidí – jedná se spíše o reakci na specifickou životní situaci, do které se tito Ukrajinci, často ženatí s Češkami, dostali. Zdá se být ostatně pravděpodobné, že evidence těchto osob v ukrajinském státě má řadu mezer.